Spółki24.pl

Sprawozdanie finansowe trzeba złożyć w KRS

Drukuj

Tags: formularze KRS | KRS | rejestr przedsiebiorcow | sp. z o.o. | sprawozdanie finansowe | sprawozdanie zarzadu | zarzad

Zgodnie z przepisami prawa, każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi złożyć w sądzie rejestrowym roczne sprawozdanie finansowe. Jeśli obowiązek ten dotyczy również Twojej spółki, przeczytaj ten artykuł, a dowiesz się:

  • Gdzie należy złożyć sprawozdanie?
  • Co wchodzi w skład sprawozdania?
  • Jakie formularze należy wypełnić?
  • Jakie załączniki będą niezbędne?
  • Ile wnosi odpłata od wniosku dotyczącego sprawdzania finansowego?

Informacje ogólne
Każdy podmiot wpisywany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zobligowany jest do przedstawienia sądowi rocznego sprawozdania finansowego. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązek sporządzenia sprawozdania spoczywa na zarządzie.

Gdzie należy złożyć sprawozdanie?
Prawidłowo wypełniony wniosek (łącznie z załącznikami) należy złożyć we właściwym sądzie rejestrowym, a więc w sądzie, w którym zarejestrowaliśmy naszą spółkę.

Wniosek
Postępowanie przed Krajowym Rejestrem Sądowym jest tzw. postępowaniem formularzowym. Oznacza to, że dla skutecznego wniesienia danego wniosku należy go sporządzić na urzędowym formularzu. W przypadku sprawozdania finansowego będzie to formularz KRS-Z30, dostępny w budynkach sądu oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Formularz należy wypełnić czytelnie (dopuszczalne jest wypełnienie ręczne, maszynowe, a także wydruk komputerowy), zgodnie z instrukcjami, a co najważniejsze – zgodnie z prawdą.

Załączniki
Do naszego wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

1) Sprawozdanie finansowe, na które składa się

2) Protokół Zgromadzenia Wspólników zawierający

  • Uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie
  • Uchwałę o podziale zysku

Wymieniając załączniki w formularzu KRS-Z30 możemy wskazać ogólnie Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie zarządu z działalności spółki i Protokół Zgromadzenia Wspólników, lub wyszczególnić powyżej wskazane elementy.

Forma załączników
Załączniki do wniosku powinny być oryginałami lub notarialnie uwierzytelnionymi kopiami.

Opłata od wniosku

Jeżeli Nasz wniosek dotyczy jedynie złożenia sprawozdania finansowego, tzn. nie dokonujemy dodatkowo żadnych zmian w KRS (np. zmiany w składzie zarządu, zmiany adresu itp.), opłata sądowa wynosi 40 złotych, a za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczy zapłacimy 100 złotych (informację o opłacie zaktualizowano zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od dnia 30 maja 2014 r.). Często pojawiają się wątpliwości co do tego, czy za złożenie sprawozdania finansowego nie należy uiścić opłaty należnej za zmianę, czyli 250 złotych. Opłatę 250 zł należy uiścić jedynie w sytuacji gdy sprawozdanie składamy łącznie z wnioskiem o zmianę – co jest niewątpliwe rozsądne, bo za wszystko płacimy wtedy tylko raz.

Termin na złożenie wniosku

Zarząd, bo to on jest odpowiedzialny za przygotowanie i złożenie sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinien wystąpić do sądu rejestrowego z właściwym wnioskiem w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania przez Zgromadzenie Wspólników. Należy również przypomnieć, że Zgromadzenie Wspólników zatwierdzające sprawozdanie, w spółkach, w których rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinno odbyć się najpóźniej ostatniego dnia czerwca.

Kto podpisuje wniosek?

Wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego pospisuje zarząd, zgodnie z zasadami reprezentacji. Nie można tej czynności jednak mylić z podpisaniem samego sprawozdania, które to powinno być zaopatrzone w podpisy wszystkich członków zarządu.


Kiedy lepiej nie składać wniosku?

Przede wszystkim należy przestrzegać wskazanych powyżej terminów. Ze względu na własną wygodę nie warto jednak czekać ze złożeniem sprawozdania finansowego do ostatniej chwili, bo:

  • Trzeba będzie „wystać swoje” w kolejce, aby opłacić i złożyć wniosek;
  • Wniosek będzie rozpoznawany zapewne dłużej niż przez przepisowe 14 dni ze względu na ilość wniosków złożonych w tym samym czasie do sądu.

Informacje dodatkowe
Poniższe informacje nie wynikają z przepisów prawnych, dotyczą jednak praktyki funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego

Kserokopia wniosku

Jeżeli składamy wniosek w biurze podawczym sądy rejestrowego, zawsze warto jest przygotować kserokopie zarówno formularzy jak i załączników składanych w sądzie. Jeżeli w momencie składania wniosku przedstawimy pracownikowi biura podawczego w/w kserokopie, potwierdzi on na nich złożenie wniosku oraz wskaże sygnaturę jaką nadano wnioskowi.

Uzyskanie informacji o etapie rozpoznania wniosku

Jeżeli chcemy uzyskać informację na temat „co się dzieje z Naszym wnioskiem”, możemy zgłosić się zarówno bezpośrednio jak i telefonicznie do informacji konkretnego wydziału KRS  (lub sekretariatu), gdzie po podaniu sygnatury naszego wniosku otrzymamy niezbędne informacje.
Łukasz Schiffer, 3.08.2010

(informacje o opłatach za wpis w KRS i ogłoszenie w Monitorze Sądowym Gospodarczym według stanu prawnego z dnia 30 maja 2014 r.).

Spółki24.pl

Zobacz także:

Utwory zawarte w serwisie Spółki24.pl jak i ich części lub fragmenty nie mogą być powielane i rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności kopiowane, fotokopiowane, zamieszczane w sieci Internet itp., lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane na jakichkolwiek polach eksploatacji - bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody administratora serwisu Spółki24.pl.W przypadku wykorzystywania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek utworów lub ich fragmentów bez stosownej zgody administratora serwisu, administrator zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

Poprawiony ( piątek, 18 lipca 2014 12:00 )  Twój koszyk jest pusty.

Twoje zamówienia

Płatności obsługuje

Nowości

Wzór wypełnionego formularza KRS-ZL - zmiana prrokurentów I
Wzór wypełnionego formularza KRS-ZL - zmiana prrokurentów I
6,15 PLN
Wzór wypełnionego formularza KRS-ZL - zmiana prrokurenta I
Wzór wypełnionego formularza KRS-ZL - zmiana prrokurenta I
6,15 PLN
----- Account: pp.spolki24.pl -----